Plan dnia

 

6:00 - 8:00

Przyjmowanie dzieci

8:00 - 8:30

Toaleta poranna

- śniadanie

8:30 - 9:00

Nocnikowanie

9:00 - 9:30

Zabawa w grupie

9:30 - 11:00

zajęcia organizowane:

- układanie klocków
- czytanie bajek
- układanie puzzli
- śpiewanie piosenek
- mówienie wierszyków

11:00 - 11:45

Pzygotowanie do obiadu

11:45 - 12:00

Układanie dzieci do snu

12:00 - 14:00

Sen dzieci

14:00 - 14:45

Wybudzani dzieci:

- druga część obiadu

14:45 - 15.00

nocnikowanie, toaleta

15:00 - 16:00

Zabawa w grupie,

odbiór dzieci przez rodziców / opiekunów prawnych