Informacja publiczna

Żłobek "Tęczowy Zakątek" w swojej siedzibie przy ul. Armii Krajowej nr 10 w Jaworze, przy udziale wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, świadczy codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.00 usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 04.01.2013 pomiędzy Gminą Jawor a Żłobkiem umową, placówka otrzymuje dotację z gminnego budżetu w wysokości 330zł miesięcznie na każde dziecko korzystające z opieki, z zastrzeżeniem, że roczna kwota w 2013r. nie może przekroczyć 316.800zł. Miesięczny koszt ponoszony przez rodziców na jedno dziecko wynosi 200 zł, w tym koszt wyżywienia – 3 zł.

Ponieważ budynek i teren przyległy należą do Gminy Jawor, niektóre remonty są finansowane lub współfinansowane z funduszy gminnych. W roku 2012 wydatki z budżetu Gminy Jawor na obiekt Żłobka wyniosły 169000 zł. Wykonano naprawę pokrycia dachowego, systemu odgromowego.

Ze środków Żłobka wykonano m.in:

- system oddymiania (koszt 32000 PLN),
- obudowanie klatki schodowej wraz z wymianą drzwi na drzwi przeciwpożarowe (koszt 25000 PLN),
- przebudowa szatni: wymiana grzejników, pionów kanalizacyjnych wraz z kanalizacją (koszt 8200 PLN),
- wymiana kompletnego umeblowania na terenie żłobka wraz kojcami i łóżeczkami (koszt 21000 PLN),
- zakup pralko-suszarki (koszt 6300 PLN),

Kontakt:
Urząd Miasta, wydział kultury, sportu i rekreacji Wanda Wituszyńska
76 870 46 50